Kedai Kebun dan Nurseri Putrajaya

Monthly Archives - Mei 2019

Cara Menguji Ketepatan EC Meter

Satu alat yang amat penting di dalam penanaman fertigasi atau hidroponik secara komersial ialah EC meter. Kepekatan larutan nutrien kerap berubah mengikut pertumbuhan dan perkembangan tanaman dan EC meter digunakan untuk memastikan kadar nutrien yang digunakan ialah bersesuaian. Maka, pengeluaran hasil tanaman-tanaman adalah amat bergantung kepada keupayaan EC meter memberikan bacaan yang tepat dan konsisten. Namun, mengikut ujian yang kami lakukan 6 daripada 10 produk EC meter di pasaran tidak sesuai digunakan. https://www.kebuna.com/blog/6-dari-10-ec-meter-tidak-sesuai-digunakan Cara yang mudah untuk menguji ketepatan bacaan EC meter...

Read more...
LIHAT PRODUK
BROWSE PRODUCTS
CARA ORDER
HOW-TO ORDER