Kedai Kebun dan Nurseri Putrajaya

Monthly Archives - Jun 2021

Cara Menguji EC Meter Menggunakan 100 Plus Active

UPDATE: Selepas satu tahun bacaan EC minuman 100 Plus Active masih sama iaitu 2.08ms/cm. Ini menunjukkan produk ini melalui proses penghasilan yang tepat dan konsisten. Maka, selagi formulasi produk ini tidak bertukar boleh dijangkakan nilai EC produk minuman ini tidak akan berubah dan sesuai untuk digunakan bagi menguji ketepatan bacaan EC meter. Bacaan EC produk minuman ini tidak berubah selepas satu tahun. Terdapat banyak produk EC meter di pasaran dan mengikut pengalaman kami sendiri, banyak juga yang tidak tepat dan tidak sesuai...

Read more...

Pilih Cara Semaian yang Sesuai

Tanaman boleh mempunyai lebih daripada satu cara semaian untuk menghasilkan tanaman yang baru tetapi cara semaian perlulah dipilih bersesuaian dengan jenis tanaman yang ingin dihasilkan. Ini disebabkan cara semaian boleh mempengaruhi ciri-ciri tanaman yang terhasil. Untuk sesetengah tanaman pula, pemilihan sesuatu cara semaian adalah bergantung lebih kepada kemudahan satu cara berbanding yang lain. Bagi kebanyakan tanaman seperti sayur-sayuran, cara yang sesuai dan mudah adalah melalui semaian biji benih. Tanaman sayuran yang terhasil akan hampir sama seperti tanaman induk atau mempunyai ciri-ciri...

Read more...
LIHAT PRODUK
BROWSE PRODUCTS
CARA ORDER
HOW-TO ORDER